Подія 7

Лекційне заняття на тему «Регіональна смарт-спеціалізація як важливий напрям підвищення конкурентоспроможності та інноваційної активності регіону»

Відбулося лекційне заняття на тему «Регіональна смарт-спеціалізація як важливий напрям підвищення конкурентоспроможності та інноваційної активності регіону» в рамках проєкту Модуль Жан Моне, Еразмус (Проєкт 101085642 — SSEPRDS — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH «Смарт-спеціалізація: європейський досвід стратегії регіонального розвитку»).

Лекційне заняття для магістрів проводив доктор економічних наук, професор Пуцентейло Петро – керівник проєкту «Смарт-спеціалізація: європейський досвід стратегії регіонального розвитку».

Регіони повинні самі конкретизувати себе у спеціалізації для отримання конкурентних переваг. Основу смарт-спеціалізації становить “підприємницьке відкриття”, яке показує, що країна або регіон здійснює (здійснюватиме) найкраще з точки зору соціально-економічного розвитку та інновацій. При визначенні “зверху-вниз” важко виявити ті ризики, які можуть виникнути на початку виробництва того чи іншого продукту (послуги), згідно з пріоритетами регіонального розвитку, встановленими з Центру.

Під час лекції були розглянуті такі питання:

  1. Смарт-спеціалізація як новий інструмент політики.
  2. Регіональні стратегії смарт-спеціалізації.
  3. Смарт-спеціалізація як європейська концепція інноваційної політики.
  4. Практична реалізація проєктів регіональних стратегій на засадах смарт-спеціалізації.

Сьогодні у світі стрімко формується смарт-економіка. Вона ґрунтується на впровадженні нових технологій, сукупність яких найчастіше позначається як промисловість 4.0 або четверта промислова революція. Важливим структрним її елементом є активний розвиток нового стратегічного тренду – «смарт-спеціалізація» або «розумна спеціалізація» регіонів, заснована, насамперед, на інноваційних технологіях регіонального управління, які потрібно брати до уваги при розробці регіональної та кластерної політики. Смарт-спеціалізація займає одне з центральних місць у сучасній інноваційній політиці провідних держав світу, зокрема в Європейському Союзі. В регіональній політиці європейських країн стратегія розумної спеціалізації є важливим і ефективним інструментом прискорення інноваційного розвитку, структурно-технологічної модернізації та підвищення конкурентоспроможності регіонів.

На лекції було розглянуто такі напрямки: досліджено питання сутності, структури та особливостей функціонування смарт-спеціалізації в ЄС та Україні; конкретизовано інституційні одиниці, що забезпечують її формування; розглянуто особливості змісту смарт-спеціалізації, визначено особливості її складових задля досягнення економічних, інноваційних, організаційних, технологічних й соціальних цілей; обґрунтовано актуальність дослідження питань щодо запровадження смарт-спеціалізації для розвитку регіонів України на основі рекомендацій міжнародних організацій та формування відповідного нормативно-правового забезпечення.

Крім магістрів на занятті також були присутні науково-педагогічні працівники кафедри. Присутні позитивно оцінили проведене лекційне заняття, відзначили його високий навчально-методичний та науковий рівень. Заняття отримало схвальні відгуки колег і студентів.

Запрошуємо усіх бажаючих відвідати цикл лекцій і взяти активну участь у вивченні європейського досвіду стратегії регіонального розвитку смарт-спеціалізації!

Фінансується Європейським Союзом. Проте висловлені погляди та думки належать лише авторам(ів) і не обов’язково відображають погляди Європейського Союзу чи Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури (EACEA). Ні Європейський Союз, ні грантодавець не можуть нести за них відповідальність.