ПРОЄКТ 101085642 СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

Смарт-спеціалізація: європейський досвід стратегії регіонального розвитку

101085642 — SSEPRDS — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH
Повна назва партнера з розвитку:
Найменування: Європейський Союз
Представництво установи партнера з розвитку в Україні:
Найменування: Представництво Європейського Союзу в Україні
Відомості щодо виконавця та реципієнта:
Виконавець проєкту:
Найменування: Західноукраїнський національний університет
Місцезнаходження: вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46009
код згідно з ЄДРПОУ:33680120
Реципієнт проєкту: 
Найменування: Західноукраїнський національний університет
Місцезнаходження: вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46009
код згідно з ЄДРПОУ: 33680120
Термін реалізації проєкту: 01.10.2022 р. – 30.09.2025 р.
Мета та завдання проєкту:
Мета проєкту: дослідження, розробка навчальної програми та навчання основам європейської інноваційної стратегії для розумної спеціалізації регіону.
Завдання проєкту:
– узагальнити європейський досвід досліджень та інновацій для розумної спеціалізації;
– підготувати представників експертного середовища для розробки проєктів смарт-спеціалізації;
–  збільшити кількість навчальних дисциплін з європейських студій в університеті;
–  розробити навчально-методичні матеріали для проведення інтенсивних курсів з вивчення європейського досвіду досліджень та інновацій для розумної спеціалізації для представників державного управління, бізнесу та громадськості;
– залучення молодих науковців до нових напрямків дослідження можливостей реалізації Європейської інноваційної стратегії в Україні;
– заохочення зацікавлених сторін до активної участі в регіональному розвитку на основі розумної спеціалізації;

–  підтримка розвитку технологічних і практичних інновацій шляхом стимулювання інвестицій у бізнес-середовище.