Подія 6

Відбулося лекційне заняття на тему «Методологія організації європейської моделі досліджень та інновацій для Смарт-спеціалізації» в рамках проєкту Модуль Жан Моне, Еразмус (Проєкт 101085642 — SSEPRDS — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH «Смарт-спеціалізація: європейський досвід стратегії регіонального розвитку»).

Під час лекції були розглянуті такі питання:

 1. Особливості інноваційних досліджень: теоретичний зріз постулатів.
 2. Європейський досвід інноваційної політики.
 3. Методи та інструментарій європейських інноваційних досліджень.
 4. Перспективи застосування новітніх методик в європейських інноваційних дослідженнях.

Лекційне заняття для бакалаврів проводив заступник директора навчально-наукового інституту інноватики, природокористування та інфраструктури Сергій Гунько.

Методологія європейських інноваційних досліджень спрямована на аналіз і вимірювання інноваційної активності в різних секторах економіки та визначення факторів, які сприяють чи гальмують інноваційний розвиток. Основні аспекти методології включають:

 1. Визначення актуальності інновацій.
 2. Класифікація інновацій.
 3. Вимірювання інновацій.
 4. Аналіз інноваційної активності.
 5. Оцінка інноваційного середовища.
 6. Вивчення чинників інноваційного успіху.
 7. Міжнародне порівняння.
 8. Оцінка впливу інновацій.

Методологія європейських інноваційних досліджень – це сукупність принципів і методів, орієнтованих на створення варіантів принципово нового розуміння й опису світу, а також на пошук принципово нових способів вирішення давно існуючих проблем

Під час лекції визначено, що методологія європейських інноваційних досліджень використовується для створення систематичного підходу до вивчення і розвитку інноваційного потенціалу країн та галузей економіки Європейського Союзу. Це циклічний процес, який проходить такі етапи: виявлення (окреслення проблеми, тобто потреб у зміні); розробка ідей для вирішення проблеми; розробка нововведення; апробації і експертиза нововведення; засвоєння нововведення; інституалізації нововведення.

Отже, метою методології європейських інноваційних досліджень у сфері освітньої, науково-дослідної, дослідно-конструкторської, виробничої, техніко-технологічної, мистецької, є постійне структурне оновлення економічної системи із забезпеченням дотримання національних інтересів країн ЄС шляхом консолідації зусиль підприємств, галузей, регіонів для ефективної реалізації досягнень науки на ринках.

Запрошуємо усіх бажаючих відвідати цикл лекцій і взяти активну участь у вивченні європейського досвіду стратегії регіонального розвитку смарт-спеціалізації!

Фінансується Європейським Союзом. Проте висловлені погляди та думки належать лише авторам(ів) і не обов’язково відображають погляди Європейського Союзу чи Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури (EACEA). Ні Європейський Союз, ні грантодавець не можуть нести за них відповідальність.