Project National Research Foundation of Ukraine

Implementation of climate-neutral innovations in the management of agrarian natural resources in the context of environmental and energy security of Ukraine Name of the project for research and development in 2023: “Implementation of climate-neutral innovations in the management of agrarian natural resources in the context of environmental and energy security of Ukraine” Title of the competition: Science for Security and Sustainable Читати більше …

Проєкт Національний фонд досліджень України

Впровадження кліматично-нейтральних інновацій в управління аграрним природокористуванням в контексті еколого-енергетичної безпеки України Назва проєкту з виконання наукових досліджень і розробок у 2023 році: «Впровадження кліматично-нейтральних інновацій в управління аграрним природокористуванням в контексті еколого-енергетичної безпеки України»   Назва конкурсу: Наука для безпеки і сталого розвитку України Реєстраційний номер Проєкту: 2021.01/0416 Грантонадавач: Національний фонд досліджень України Грантоотримувач: Західноукраїнський національний університет   Метою Читати більше …

Подія 4 Підготовлено інформаційно-просвітницькі брошури:

1.«Розширення та поглиблення знань про програму Європейської стратегії 2020», 2. «Практичні інструменти для університетських інновацій», 3. «Методологічні особливості європейської моделі досліджень та інновацій для розумної спеціалізації».

Подія 3. Проведено лекції для студентів

Лекція на тему «Розумна спеціалізація як інноваційний підхід до стратегічного планування регіонального розвитку» Відбулося лекційне заняття на тему «Розумна спеціалізація як інноваційний підхід до стратегічного планування регіонального розвитку» в рамках проєкту Модуль Жан Моне, Еразмус (Проєкт 101085642 — SSEPRDS — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH «Смарт-спеціалізація: європейський досвід стратегії регіонального розвитку»). Під час лекції були розглянуті такі питання: 1. Суть смарт-спеціалізації. 2. Інноваційна політика Читати більше …

Smart specialization

Smart specialization: European experience of regional development strategy 101085642 – SSEPRDS – ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH Full name of the development partner: Name: European Union. Representative office of the development partner institution in Ukraine: Name: The Delegation of the European Union to Ukraine Information about the implementer and the recipient: Project Implementing Entity: Name: West Ukrainian National University Location: 11 Lvivska St., Ternopil, Читати більше …

ПРОЄКТ 101085642 СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

Смарт-спеціалізація: європейський досвід стратегії регіонального розвитку 101085642 — SSEPRDS — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH Повна назва партнера з розвитку: Найменування: Європейський Союз Представництво установи партнера з розвитку в Україні: Найменування: Представництво Європейського Союзу в Україні Відомості щодо виконавця та реципієнта: Виконавець проєкту: Найменування: Західноукраїнський національний університет Місцезнаходження: вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46009 код згідно з ЄДРПОУ:33680120 Реципієнт проєкту:  Найменування: Західноукраїнський національний університет Місцезнаходження: вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, Читати більше …