Подія 3. Проведено лекції для студентів

Лекція на тему «Розумна спеціалізація як інноваційний підхід до
стратегічного планування регіонального розвитку»

Відбулося лекційне заняття на тему «Розумна спеціалізація як
інноваційний підхід до стратегічного планування регіонального розвитку» в
рамках проєкту Модуль Жан Моне, Еразмус (Проєкт 101085642 — SSEPRDS —
ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH «Смарт-спеціалізація: європейський
досвід стратегії регіонального розвитку»).

Під час лекції були розглянуті такі питання:
1. Суть смарт-спеціалізації.
2. Інноваційна політика як пріоритет розвитку України.
3. Смарт-спеціалізація як основа стратегічного планування регіонального
розвитку.

Лекційне заняття зібрало в аудиторії 75 бакалаврів, які уважно
ознайомилися з доповіддю лектора – доктора економічних наук, професора
Пуцентейла Петра – керівника проєкту «Смарт-спеціалізація: європейський
досвід стратегії регіонального розвитку».
Під час лекції визначено, що смарт-спеціалізація займає одне з
центральних місць у сучасній інноваційній політиці провідних держав світу,
зокрема в Європейському Союзі. В регіональній політиці європейських країн
стратегія розумної спеціалізації є важливим і ефективним інструментом
прискорення інноваційного розвитку, структурно-технологічної модернізації та
підвищення конкурентоспроможності регіонів. Смарт-спеціалізація об’єднує
зусилля для досягнення найкращих результатів, а саме: підкреслює важливість
співпраці та партнерства між усіма залученими сторонами, включаючи
державні установи, приватний сектор, добровільні організації, науку, освіту,
громади та громадян.
Курс лекцій Проєкту 101085642 — SSEPRDS — ERASMUS-JMO-2022-
HEI-TCH-RSCH «Смарт-спеціалізація: європейський досвід стратегії
регіонального розвитку» триває.

Запрошуємо усіх бажаючих відвідати цикл лекцій і взяти активну участь
у вивченні європейського досвіду стратегії регіонального розвитку смарт-
спеціалізації!

Проєкт фінансується Європейським Союзом. Проте висловлені погляди та
думки належать лише авторам(ів) і не обов’язково відображають погляди
Європейського Союзу чи Європейського виконавчого агентства з питань освіти та
культури (EACEA). Ні Європейський Союз, ні грантодавець не можуть нести за них
відповідальність.