Абітурієнту

Напрямки діяльності з інноватики в ННІІПІ: розробка проєктів інноваційного, сталого та SMART розвитку регіону (громад); впровадження ГІС технологій в галузеве та регіональне управління; розробка інтерактивного агропорталу (для фермера, агронома, керівника агропідприємства); впровадження он-лайн платформи регіонального землевпорядкування; використання енергоефективних та екологічно ощадливих технологій; впровадження смарт- і грід-технологій в енергетичному секторі; використання даних космічного зондування території; розвиток інноваційної інфраструктури в регіоні; цифрова трансформація малого і середнього підприємництва.

Студенти ННІІПІ беруть участь у науково-практичних конференціях, предметних олімпіадах, наукових семінарах.

Викладачі активно залучають студентів до участі у громадському житті університету, формують у них навички майбутнього організатора, керівника; сприяють створенню наукових, спортивних, творчих студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координацію їх діяльності.

У складі інституту функціонують:

 • Кафедра екології та охорони здоров’я

 • Кафедра економічної експертизи та землевпорядкування

 • Кафедра бізнес-аналітики та інноваційного інжинірингу

 • Кафедра транспорту і логістики

 • Кафедра агробіотехнологій

 • Навчально-науковий центр інноваційного розвитку та тренінгів

 • Студії регіонального розвитку

Колектив Навчально-наукового інституту інноватики, природокористування та інфраструктури ЗУНУ здійснює підготовку фахівців за такими рівнями вищої освіти та освітніми програмами:

БАКАЛАВР

071 Облік і оподаткування

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ОП «Енергетичний аудит»

193 Геодезія та землеустрій

ОП «Геодезія та землеустрій»

ОП «Експертна оцінка землі та нерухомого майна»

101 Екологія

ОП «Екологічна безпека та охорона навколишнього середовища»

201 Агрономія

ОП «Агрономія»

274 Автомобільний транспорт

ОП «Транспортні технології та логістика»

МАГІСТР

071 Облік і оподаткування

ОП «Бізнес-аналітика та управління інноваційними системами»

051 «Економіка»

ОП «Експертна оцінка землі та нерухомого майна»

201 Агрономія

ОП «Агрономія»

274 Автомобільний транспорт

ОП «Автомобільний транспорт»

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

01 –    Освіта

011 –  Освітні, педагогічні науки

05 – Соціальні та поведінкові науки

051 – Економіка

07 – Управління та адміністрування

071 – Облік і оподаткування

073 – Менеджмент

Студенти  ННІІПІ беруть участь у науково-практичних конференціях, предметних олімпіадах; наукових семінарах тощо. Діють такі наукові гуртки:   «Учні Луки Пачолі», «Земля в порядку» та студентське наукове товариство Doctor-клуб. Організовують культурно-мистецькі проекти: «Ніч в бібліотеці», пізнавальні квести «Лабіринтами аграрної науки», «Стежками рідної землі», «Лабіринтами храму душі та науки».

Викладачі активно залучають студентів до участі у громадському житті університету, формують у них навички майбутнього організатора, керівника; сприяють створенню наукових, спортивних, творчих студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координацію їх діяльності.

Навчально-наукового інституту інноватики, природокористування та інфраструктури надає студентам можливість навчатися за кордоном.

Інститут реалізує міжнародну співпрацю із зарубіжними партнерами: з Державним університетом ім. Шимона Шимоновича (Замость, Республіка Польща), Аграрним університетом ім. Гуго Коллонтая (Краків, Республіка Польща), Державним університетом ім. Марії Кюрі-Склодовської (Польща); Економічним університетом м. Познань (Польща); University of Portsmouth (Велика Британія); Nishinippon Institute of Technology (Японія); Mykolas Romeris University; Vilnius (Литва); Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile (Польща); Batumi Shota Rustaveli State University (Грузія); University of National and World Economy (Болгарія); Greenwich University (Пакистан); University of Mostaganem (Алжир), у яких студенти мають можливість проходити семестрове навчання та стажування.

Переваги навчання в інституті:

 1. Зручні, обладнані сучасними засобами навчання аудиторії та лабораторії.
 2. Наявність власної бази для агроекологічних та геодезичних досліджень – Навчально-дослідне господарство «Наука»
 3. Наявність фізкультурно-оздоровчого комплексу.
 4. Висококваліфіковані науково-педагогічні кадри.
 5. Можливість паралельно навчатись за кількома спеціальностями.
 6. Лекції та зустрічі з провідними фахівцями-практиками у за профілем підготовки.
 7. Можливість навчання у Центрі підготовки офіцерів запасу.
 8. Можливість проходження практики та дуальної освіти в провідних компаніях за профілем підготовки
 9. Участь студентів у міжнародних конкурсах та бізнес-проектах із можливістю отримання грантів та першого робочого місця.
 10. Продовження навчання та виробнича практика за кордоном.
 11. Розвиток творчих та спортивних здібностей.
 12. 100% поселення студентів у гуртожитках університету.
 13. Можливість продовження наукової роботи в аспірантурі та докторантурі.
 14. Надання кваліфікованої допомоги абітурієнтам у виборі професії і спеціальності  та випускникам – в процесі працевлаштування  фахівцями Центру професійного розвитку та консультування.

Після завершення навчання в  інституті випускники можуть обіймати такі посади:

Освітня програма «Облік і оподаткування»: робота за фахом (бухгалтер, касир-експерт, асистент бухгалтера-експерта, ревізор, податковий агент, державний податковий інспектор), а також на посадах провідних фахівців в обліково-аналітичних смарт-центрах; антикризових бізнес-хабах; центрах штучного інтелекту з прогнозування, обліку й управління бізнесом; компаніях-провайдерах з цифрового обліку та кібербезпеки; участь у Blockchain-проєктах, цифровому едвайзингу.-

Освітня програма «Енергетичний аудит»: робота за фахом (енергоаудитор, спеціаліст енергосервісної компанії, провідний фахівець з енергозабезпечення виробничих об’єктів, розробник та виконавець енергозберігаючих проєктів та проєктів з енергоефективності, енергетичний менеджер в органах державного та муніципального управління, енергетичний менеджер об’єктів комунального господарства, консультант з енергоефективності та енергозбереження).

Освітня програма «Бізнес-аналітика та управління інноваційними системами»: фахівців з бізнес-аналізу називають «агентами змін», вони можуть обіймати посади фінансового аналітика у великих компаніях та корпораціях, банках, інвестиційних фондах; аналітика бізнес-процесів у компаніях з розробки ІТ проєктів; аналітика фондового, фінансового, валютного та товарного ринків; менеджера з управління інноваційними проєктами; фінансового директора; аудитора; аналітика-експерта, консультанта з податків і зборів, аналітика-консультанта з економічних питань в державній фінансовій інспекції, консалтингових і аутсорсингових  компаніях.

Освітні програми «Геодезія та землеустрій», «Експертна оцінка землі та нерухомого майна»: провідний спеціаліст в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; керівник державних і приватних установ; провідний спеціаліст державної архітектурно-будівельної інспекції України; адміністратор геосистеми; інженер-геодезист на будівництві; інженер-землевпорядник в Держгеокадастрі, землевпорядних та проектних організаціях; інженер з технічного нагляду (будівництво); інженер з природокористування; картограф; оцінювач (експертна оцінка землі та майна); експертами з оцінки землі; державними кадастровими реєстраторами; фахівець з дистанційного зондування землі та аерокосмічного моніторингу; фотограмметрист.

Освітня програма: «Агрономія» агроном, агротехнік, агрохімік, агроном з насінництва, агроном із захисту рослин, інспектор служби фітосанітарного контролю, регіональний представник виробників насіння, добрив, засобів захисту рослин, аграрний експерт, експерт з моніторингу якості ґрунтів, спеціаліст лабораторії моніторингу ґрунтів та якості продукції рослинництва, агроном-технолог з переробки продукції рослинництва.

Освітня програма «Екологічна безпека та охорона навколишнього середовища»: спеціаліст з виробничо-екологічної безпеки, інженер-еколог, екологічний аудитор, інспектор з охорони природи, інженер з охорони НС, менеджер-еколог на підприємстві, технолог з природоохоронних робіт, спеціаліст відділу екологічного контролю, фахівець з моделювання екологічних систем, спеціаліст лабораторії з охорони навколишнього середовища, фахівець з управління природокористуванням, експерт з екології, технік-еколог.

Освітня програма «Автомобільний транспорт»: керівник станції технічного обслуговування; інженер з експлуатації та ремонту транспортних засобів; спеціаліст з діагностики та ремонту автомобілів; фахівець з організації діяльності автотранспортних підприємств і станцій технічного обслуговування; фахівець по технічній експлуатації та обслуговуванню транспортних засобів; спеціаліст з технічного контролю на транспорті; фахівець з сертифікації та страхування на транспорті; інспектор по безпеці на транспорті; експерт ДТП.

Освітня програма «Транспортні технології та логістика» логіст; спеціаліст з логістичного аудиту; керівник транспортного відділу комерційних організацій; менеджер в транспортних, транспортно-експедиційних та транспортно-складських підприємствах; посадовець в управліннях транспорту органів державної влади, державної служби України з безпеки на транспорті, на митниці, митний брокер.

Контакти:
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3, (ІІ корпус),  м. Тернопіль, 46020, каб. 2219,  2115
Телефон: +38 (0352) 47-50-50*12-294
Наші контакти:

E-mail: nniipi@wunu.edu.ua

Cайт: http://nnibp.wunu.edu.ua/

Facebook: https://www.facebook.com/Навчально-наукового інституту інноватики, природокористування та інфраструктури-ЗУНУ-113810043784829/

Instagram: https://www.instagram.com/nniipi_zunu/

#nniipi