Проєкт 619119-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP / CLIMAN, програма Erasmus+

Синергія освітніх, наукових, управлінських та промислових компонентів для управління кліматом та запобігання зміні клімату

Назва проєкту: Синергія освітніх, наукових, управлінських та промислових компонентів для управління кліматом та запобігання зміні клімату / CLIMAN

Пріоритет: Модернізація навчальної програми шляхом розробки нових та інноваційних курсів та методологій, Міждисциплінарний пріоритет щодо зміни клімату.
Тривалість проєкту: 15.11.2020 – 14.11.2024 рр.

Координатор: Нідерландська бізнес-академія, Нідерланди;
Співкоординатор: Університет «КРОК», Україна;
Партнери:
·       Університет Фоджа, Італія;
·       Університет прикладних наук, Німеччина;
·       Університет імені Міколаса Ромеріса, Литва;
·       Університет Туріба, Латвія;
·       Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна;
·       Національний університет "Львівська політехніка", Україна;
·       Державний університет імені Акакі Церетелі Кутаїсі, Грузія;
·       Державний університет Батумі імені Шота Руставелі, Грузія;
·       Консалтингова компанія Халтгрен, Німеччина;
·       Західноукраїнський національний університет, Україна.

Мета проєкту – допомогти університетам Грузії та України стати центрами розвитку досліджень кліматичного менеджменту для прискорення інтеграції в світовий кліматичний ринок і реалізації світових вимог по кліматорегулюванню шляхом впровадження кращих європейських практик у сфері запобігання зміни клімату, адаптації та мінімізації наслідків.

Цілі проєкту:
·       Оновити існуючі магістерські програми шляхом розробки міждисциплінарного навчального модуля «Кліматичний менеджмент».
·       Заснувати при університетах-партнерах консультаційні Центри кліматичного менеджменту і забезпечити їх сталий розвиток.
·       Сприяти розвитку і зміцненню інституційного потенціалу університетів-партнерів з метою розробки рекомендацій для промислового, транспортного, енергетичного, туристичного секторів і місцевих органів влади в сфері запобігання зміни клімату, адаптації та пом’якшення наслідків.

Напрями діяльності за проєктом:
·       Аналіз і вивчення європейського досвіду реалізації навчальної та практичної діяльності з кліматичного менеджменту.
·       Розробка навчального модулю «Кліматичний менеджмент» в університетах-партнерах.
·       Створення консультаційних Центрів кліматичного менеджменту.
·       Реалізація оновленої магістерської програми в університетах-партнерах.
·       Управління якістю.
·       Поширення та сталість результатів проєкту.
·       Управління проєктом.

Очікувані результати:
·       Оновлена за рахунок розробленого навчального модулю «Кліматичний менеджмент» магістерська програма.
·       Кваліфікований персонал.
·       Створено центри кліматичного менеджменту в університетах-партнерах.
·       Розроблена «дорожня карта» взаємодії промислового, транспортного, сільськогосподарського та туристичного секторів і місцевих органів влади щодо реалізації політики з кліматичного менеджменту.
·       Кваліфіковані кліматичні менеджери.
Проєкт співфінансується Програмою Європейського Союзу Еразмус +. 
Сайт проєкту: https://climancoordinator.wixsite.com/climan