Міжнародна літня школа «Технологічні та економічні аспекти стратегії адаптації до змін клімату» (“Technological and Economical aspects of Climate Change Adaptation Strategy”)

Упродовж 14-27 серпня 2023 р. організовано Міжнародну літню школу «Технологічні та економічні аспекти стратегії адаптації до змін клімату» (“Technological and Economical aspects of Climate Change Adaptation Strategy”) у межах реалізації проєкту «Синергія освітніх, наукових, управлінських та промислових компонентів для управління кліматом та запобігання зміні клімату» 619119-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP / CLIMAN, програма Erasmus+ на базі Національного університету «Львівська політехніка».

Робота школи спрямована на підвищення обізнаності молоді про зміну клімату, управління кліматом та запобігання зміні клімату, формування навичок з впровадження кліматичного менеджменту, організацію  досліджень в сфері кліматичного менеджменту і прискорення інтеграції в світовий кліматичний ринок для реалізації міжнародних вимог по кліматорегулюванню шляхом впровадження кращих європейських практик у сфері запобігання зміни клімату, адаптації та мінімізації наслідків кліматичних змін.

У заході взяли участь студенти з Національного університету «Львівська політехніка», Харківського національного автомобільно-дорожнього університету – ХНАДУ,  Університету «КРОК», Фахового коледжу Університету «КРОК», Західноукраїнського національного університету.

Під час роботи школи студенти відвідують лекції українських та європейських викладачів, що працюють в університетах-партнерах проєкту, беруть участь у воркшопах, а також працюють у проєктних групах для розробки і презентації власного проєкту з попередження, пом’якшення та адаптації до зміни клімату.

Проєкт співфінансується Програмою Європейського Союзу Еразмус+.