Лабораторія моніторингу вуглецево-поглинальної здатності фітоценозів

Науково-дослідна лабораторія «Лабораторія моніторингу вуглецево-поглинальної здатності фітоценозів» є підрозділом, який створено в складі кафедри агробіотехнологій навчально-наукового інституту інноватики, природокористування та інфраструктури Західноукраїнського національного університету (далі ЗУНУ), що створюються в складі Науково-дослідної частини ЗУНУ без права юридичної особи для виконання фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт (тем) з метою розв’язання актуальних наукових проблем, забезпечення навчального процесу, залучення викладачів, докторантів, аспірантів i студентів до вирішення важливих наукових завдань
ЗУНУ.

Метою діяльності науково-дослідної лабораторії є:

 • напрацювання інноваційних методик та методів вирішення проблем з питань моніторингу вуглецево-поглинальної, киснепродуктивної здатностіфітоценозів, та встановлення їх енергетичного потенціалу;
 • проведення наукових досліджень;
 • виконання науково-дослідних робіт, надання науково-технічних
  послуг;
 • виготовлення науково-технічної продукції на замовлення підприємств,
  організацій, установ та фірм;
 • провадження інноваційної діяльності;
 • забезпечення умов для здійснення підготовки фахівців, у т.ч. фахівців
  вищої наукової кваліфікації.

  Основні напрями діяльності науково-дослідної лабораторії є:

 • організація, координація та проведення фундаментальних та
  прикладних науково-дослідних робіт, з моніторингу вуглецево-поглинальної,
  киснепродуктивної здатності фітоценозів та визначення їх енергетичного
  потенціалу;
 • вирішення актуальних наукових i науково-технічних проблем
  економіки, співпраця з підприємствами, закладами вищої освіти, установами,
  компаніями, у т.ч. закордонними, здійснення маркетингу, провадження
  інноваційної діяльності;
 • розробка та впровадження в практику інноваційних продуктів,
  організація впровадження результатів досліджень i розробок у виробництво та
  навчальний процес;
 • організація наукової діяльності на засадах академічної доброчесності;
 • сприяння підготовці студентів, аспірантів i докторантів, залучення
  здобувачів та інших учасників освітнього процесу до наукової діяльності в
  освітніх, інноваційних та наукових проєктах;
 • організація та проведення заходів щодо впровадження інноваційних
  освітніх технологій в yci види навчальних занять, які проводяться;
 • задля виконання завдань щодо інтеграції наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності – участь у розробленні та виконанні програм економічного та соціального розвитку суспільства разом з іншими закладами вищої освіти, науковим установами HAH України та національними галузевими науковими установами;
 • проведення спільних наукових досліджень, експериментальних та
  інноваційних розробок;
 • організація співпраці з усіма визначеними групами зовнішніх
  стейкхолдерів, діяльність яких пов’язана з проведенням наукових досліджень
  та впровадження ïx результатів у виробництво;
 • набуття, охорони та захисту прав інтелектуальної власності тощо;
 • з метою оприлюднення результатів наукових досліджень для широкої
  громадськості – участь в організації та супровід наукових конференцій,
  симпозіумів, круглих столів тощо (підготовка матеріалів до фахових та
  наукових збірників, зокрема електронних, розробка дизайну запрошень, друк
  запрошень та їхнє розповсюдження, підготовка приміщення, тощо).

У межах реалізації проєкту з виконання наукового дослідження і розробки 2021.01/0416 «Впровадження кліматично-нейтральних інновацій в управління аграрним природокористуванням в контексті еколого-енергетичної безпеки України» за рахунок грантової підтримки Національного фонду досліджень України.