Project 619119-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP / CLIMAN, Erasmus+ program

Synergy of educational, scientific, managerial and industrial components for climate management and mitigation Project Title: Synergies of educational, scientific, managerial and industrial components for climate management and mitigation / CLIMAN    Priority: Modernization of the curriculum through the development of new and innovative courses and methodologies, Interdisciplinary priority on climate change. Project duration: 15.11.2020 – 14.11.2024. Coordinator: Netherlands Business Academy, Читати більше …

Проєкт 619119-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP / CLIMAN, програма Erasmus+

Синергія освітніх, наукових, управлінських та промислових компонентів для управління кліматом та запобігання зміні клімату Назва проєкту: Синергія освітніх, наукових, управлінських та промислових компонентів для управління кліматом та запобігання зміні клімату / CLIMAN Пріоритет: Модернізація навчальної програми шляхом розробки нових та інноваційних курсів та методологій, Міждисциплінарний пріоритет щодо зміни клімату. Тривалість проєкту: 15.11.2020 – 14.11.2024 рр. Координатор: Нідерландська бізнес-академія, Нідерланди; Співкоординатор: Університет «КРОК», Україна; Партнери: ·       Університет Читати більше …

Presentation of the Climate Management Center at West Ukrainian National University

Recently, a presentation of the activities of the Climate Management Center, which was created within the framework of the project “Synergy of Educational, Scientific, Management and Industrial Components for Climate Management and Mitigation / CLIMAN” 619119-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP under the Erasmus+ program at the Educational and Research Institute of Innovation, Environmental Management and Infrastructure of the Western Ukrainian National University, was held. Читати більше …

Презентація діяльності центру кліматичного менеджменту у ЗУНУ

Нещодавно відбулася презентація діяльності центру кліматичного менеджменту, який створено у межах реалізації проєкту «Синергія освітніх, наукових, управлінських та промислових компонентів для управління кліматом та запобігання зміні клімату / CLIMAN» 619119-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP за програмою Erasmus+ на базі навчально-наукового інституту інноватики, природокористування та інфраструктури Західноукраїнського національного університету. На зустріч завітав головний координатор проєкту CLIMAN, ректор Нідерландської бізнес-академії Ян ван Звітен; член партнерського консорціуму Читати більше …