Project activity

The main national scientific projects are: 2023-2025 – Introduction of Climate Neutral Innovations into Agricultural Nature Management within the Context of Ecological and Energy Security of Ukraine. Founder: the National Research Foundation of Ukraine; 2022-2023 – Conceptualization of Organizational and Innovative Support for the Development of Critical Technologies in the Field of Defense Capability and National Security. Founder: the Ministry Читати більше …

Проектна діяльність

Основні національні наукові проєкти: 2023-2025 – Впровадження кліматично-нейтральних інновацій в управління аграрним природокористуванням в контексті еколого-енергетичної безпеки України. Фінансування: Національний Фонд Досліджень України; 2022-2023 – Концептуалізація організаційно-інноваційного забезпечення розвитку критичних технологій у сфері обороноздатності та національної безпеки. Фінансування: Міністерство освіти і науки України; 2020-2021 – Механізм розбудови ринку енергосервісу в контексті підвищення енергоефективності національної економіки, енергетичної та екологічної безпеки України. Читати більше …