ПРОЄКТ 101085491 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ

Європейський досвід адаптації до змін клімату: концепт енергетичної безпеки

101085491 — EEACCCES — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH

Повна назва партнера з розвитку:
Найменування: Європейський Союз
Представництво установи партнера з розвитку в Україні:
Найменування: Представництво Європейського Союзу в Україні

Відомості щодо виконавця та реципієнта:
Виконавець проєкту:
Найменування: Західноукраїнський національний університет
Місцезнаходження: вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46009
код згідно з ЄДРПОУ:33680120
Реципієнт проєкту: 
Найменування: Західноукраїнський національний університет
Місцезнаходження: вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46009
код згідно з ЄДРПОУ: 33680120

Термін реалізації проєкту: 01.10.2022 р. – 30.09.2025 р.

Мета та завдання проєкту:
Мета проєкту: розширення знань серед громадськості щодо європейського досвіду
адаптації до зміни клімату у сфері енергетичної безпеки шляхом переходу до міжгалузевої
взаємодії на засадах циркулярного споживання енергії з відновлювальних джерел.
Завдання проєкту:
– підвищити обізнаність споживачів енергії про європейський досвід адаптації до
кліматичних змін на основі цифрової трансформації енергетичного менеджменту і переходу
до використання відновлювальних джерел енергії;
– збільшити включення жінок і молоді до підприємницької діяльності у секторі
відновлювальної енергетики та енергосервісу;
– сприяти інтеграції європейського досвіду гендерної рівності та інклюзивності у сферу
енергетики;

– організація PR-заходів з популяризації серед громадськості важливості забезпечення
реалізації європейського досвіду адаптації до зміни клімату;
– розробка і впровадження «дорожньої» карти для реалізації Європейської стратегії адаптації
до зміни клімату в енергетичному управлінні на регіональному рівні для органів місцевого
самоврядування;
– посилити спроможність розвитку міжгалузевого партнерства з створення регіональних
кліматично-нейтральних кластерів в пост-COVID-19 (сільськогосподарські підприємства-
«зелені» енергетичні підприємства-підприємства «зеленої» транспортної сфери).