НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІННОВАТИКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІННОВАТИКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІННОВАТИКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІННОВАТИКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

ЦЕНТР

КЛІМАТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Центр Кліматичного Менеджменту Західноукраїнського національного університету є структурним підрозділом навчально-наукового інституту інноватики, природокористування та інфраструктури Західноукраїнського національного університету в рамках реалізації міжнародного проєкту ERASMUS+: Синергія освітньої, наукової, управлінської та промислових компонентів для управління кліматом та запобігання змінам клімату. (619119-EPP-1-2020-1-NL- EPPKA-2-CBHE-JP) CLIMAN.

Метою проєкту є допомога університетам Грузії та України стати центрами для розвитку досліджень у сфері управління кліматом для прискорення інтеграції у світовий кліматичний ринок та імплементації вимог глобального кліматичного регулювання шляхом впровадження найкращих європейських практик у сфері запобігання зміні клімату, адаптації до неї та мінімізації наслідків.

Сайт проєкту: https://climancoordinator.wixsite.com/climan

Мета діяльності:

1. Забезпечення синергії освітніх, наукових, управлінських та
промислових компонентів для управління кліматом та запобігання зміні
клімату на території країн-партнерів проєкту «CLIMAN»;

2. Організація досліджень в сфері кліматичного менеджменту і прискорення інтеграції країн-партнерів в світовий кліматичний ринок для реалізації міжнародних вимог по кліматорегулюванню шляхом впровадження кращих європейських практик у сфері запобігання зміни клімату, адаптації та мінімізації наслідків кліматичних змін;

3. Сприяти розвитку і зміцненню інституційного потенціалу університетів партнерів з метою розробки рекомендацій для промислового, транспортного, енергетичного, аграрного, туристичного секторів економіки і місцевих органів влади в сфері запобігання зміни клімату, адаптації та пом'якшення наслідків;

4. Модернізація навчальних програм шляхом розробки нових та інноваційних курсів та методологій з акцентом на міждисциплінарному пріоритеті проблеми зміни клімату.

Напрямками діяльності Центру:

 • Підвищення рівня обізнаності населення щодо екологічних проблем та наслідків зміни клімату.
 • Підвищення освітнього рівня представників органів державної влади, місцевого самоуправління, бізнесу і громадськості з питань кліматичного менеджменту.
 • Науково-методичний супровід прийняття управлінських рішень щодо подолання кліматичних проблем та здійснення заходів з адаптації до зміни клімату.
 • Надання консалтингових послуг, що стосуються впровадження кліматичного менеджменту на місцевому, регіональному та національному рівнях, а також у всіх галузях національної економіки.
 • Забезпечення збору детальних і верифікованих даних про кліматичні зміни і викиди парникових газів.
 • Проведення секторальних досліджень з оцінки ризиків, уразливості та прогнозування зміни клімату у сферах управління водними ресурсами, збереження біорізноманіття, лісового фонду, сільського господарства та ґрунтів, енергетики, транспорту та інфраструктури, громадського здоров’я, туризму і рекреації.
 • Забезпечення врахування поточних і прогнозованих наслідків зміни клімату в стратегічному плануванні на національному, регіональному та місцевому рівні.
 • Проведення аналізу впливу зміни клімату на об’єкти природної і культурної спадщини та туристичні об’єкти, планування та реалізація відповідних заходів для збереження цих об’єктів.
 • Пропагування сучасних кліматично ощадних технологій, досягнень науково-технічного прогресу в кліматичній безпеці.
 • Організація співпраці з науковими та освітніми закладами, міжнародними організаціями (фондами, програмами, університетами).
 • Центр може проводити іншу, передбачену статутом університету та не заборонену законодавством України діяльність, пов’язану із основними напрямками діяльності університету.

Функції Центру:

 • Проведення наукових досліджень і аналітика: діяльність Центру спрямована на проведення міждисциплінарних досліджень і підготовку професорсько-викладацьким складом та здобувачами вищої освіти аналітичних матеріалів спільно з партнерами університету в розрізі конкретних тем, пов’язаних із кліматичним менеджментом.
 • Надання інформаційно-консультаційних послуг: Центр може надавати зацікавленим стейкхолдерам інформацію та рекомендації на основі своїх досліджень та аналізу, допомагаючи їм приймати обґрунтовані рішення з питань, пов’язаних із кліматичним менеджментом.
 • Сприяння міжкультурному діалогу та науковій співпраці: Центр сприяє кращому глобальному порозумінню та міжнародній співпраці в сферах клімату, організовуючи форуми, конференції, семінари та інші заходи, а також співпрацюючи з іншими організаціями та установами через стажування та участь у міжнародних проєктах.
 • Освітні інновації: діяльність Центру спрямована на сприяння освітнім інноваціям у сфері дослідження клімату шляхом вивчення нових ідей і підходів до вирішення складних проблем, з якими стикається сьогодні світ, та їх популяризації у професійному середовищі через створення освітніх платформ для онлайн-курсів і дискусій.

НОВИНИ ТА ПОДІЇ

Актуальні новини та події нашого центру, включаючи заходи, досягнення та ключові моменти в його реалізації.

 

  
Центр Кліматичного Менеджменту

Презентація діяльності центру кліматичного менеджменту у ЗУНУ

Нещодавно відбулася презентація діяльності центру кліматичного менеджменту, який створено у межах реалізації проєкту «Синергія освітніх, наукових, управлінських та промислових компонентів

Детальніше »
Центр Кліматичного Менеджменту

Студенти та працівники ЗУНУ долучилися до ініціативи «World Cleanup Day»

Щороку у третю суботу вересня проходить акція Всесвітній день прибирання «World Cleanup Day». Студенти та працівники Західноукраїнського національного університету долучилися

Детальніше »
Центр Кліматичного Менеджменту

Круглий стіл «Європейський досвід адаптації до змін клімату»

У центрі кліматичного менеджменту Західноукраїнського національного університету, який реалізований у межах проєкту «Синергія освітніх, наукових, управлінських та промислових компонентів для

Детальніше »
Проєкт CLIMAN, програма Erasmus+

Лекція на тему «Природоорієнтовані рішення – модель природних екосистем», в рамках проєкту CLIMAN

Нещодавно на базі навчально-наукового інституту інноватики, природокористування та інфрастуктури в Центрі кліматичного менеджменту відбулася лекція на тему «Природоорієнтовані рішення –

Детальніше »