Проєкт CLIMAN, програма Erasmus+

Модернізації та оптимізації використання енергетичних культур

Проєкт 619119-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP «Синергія освітніх, наукових, управлінських та промислових компонентів для управління кліматом та запобігання зміні клімату» (CLIMAN) спрямований на підвищення потенціалу вищої освіти в сфері кліматичного менеджменту та запобігання зміні клімату. В рамках цього проєкту, за підтримки Програми Еразмус+, Інструменту сусідства, розвитку і міжнародної співпраці, було здійснено важливі кроки для модернізації та оптимізації використання енергетичних культур.

Завдяки роботі Центру кліматичного менеджменту, було проведено ремонт та оновлення інфраструктури, що дозволяє більш ефективно використовувати енергетичні культури для виробництва енергії. Це включає впровадження новітніх технологій та методів управління, спрямованих на зниження викидів парникових газів і підвищення енергоефективності.

Такі заходи є частиною комплексного підходу до зменшення впливу на кліматичні зміни, який включає співпрацю між освітніми установами, науковими дослідниками, промисловими підприємствами та органами управління.

Проєкт CLIMAN демонструє важливість міждисциплінарної та міжнародної співпраці для досягнення сталого розвитку і кліматичної безпеки.Проєкт співфінансується Європейським Союзом. Проте висловлені погляди та думки належать лише авторам(ів) і не обов’язково відображають погляди Європейського Союзу чи Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури (EACEA). Ні Європейський Союз, ні грантодавець не можуть нести за них відповідальність.