НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІННОВАТИКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІННОВАТИКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІННОВАТИКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІННОВАТИКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР

СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА КЛІМАТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Діяльність Центру спрямована на проведення досліджень в галузі енергетичної, екологічної та кліматичної безпеки, а також досліджень змін клімату і адаптаційної спроможності та стійкості соціальних, економічних і екологічних систем до зміни клімату; технічне, інформаційне та методичне забезпечення навчальних курсів та наукової роботи студентів навчально-наукового інституту Інноватики, природокористування та інфраструктури ЗУНУ, розробка навчальних програм з питань кліматичної нейтральності, енергетичної та кліматичної безпеки, організація навчально-дослідницької практики на бакалаврському та магістерському рівнях освіти, підготовка академічних, аналітичних та освітніх видань, а також участь в міжнародному науковому співробітництві.

Студії регіонального розвитку є структурним підрозділом навчально-наукового інституту інноватики, природокористування та інфраструктури Західноукраїнського національного університету, функціонування якого спрямоване на сприяння збалансованого соціально-економічного розвитку регіону, реалізації регіональної політики на інноваційних засадах і підвищенню інвестиційної привабливості регіону.

Основні напрями роботи:

 • аналіз та прогнозування соціально-економічних процесів регіону, здійснення моніторингу соціально-економічного його стану на макро- та регіональному рівні;
 • розробка і впровадження енергоефективних технологій, розвиток туризму та інфраструктури, проєктний менеджмент;
 • здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування для довкілля;
 • підготовка концептуальних, методичних, експертно-аналітичних, прогнозних матеріалів, проєктів законодавчих і нормативних актів, проведення публічних наукових заходів;
 • участь у розробці та реалізації програм стратегічного розвитку регіону та окремих міст зокрема;
 • розробка проєктів програм соціально-економічного розвитку різних територіальних одиниць, маркетингових програм міст та підприємств, створення промоційних вебпорталів та матеріалів;
 • проведення заходів з підвищення туристичної привабливості регіонів, впровадження міжнародних стандартів обслуговування туристів;
 • організація програм підвищенні кваліфікації менеджерів, спеціалістів та підприємців із сфери малого та середнього бізнесу, спеціалістів органів влади, організація та проведення адвокасі – компаній, інформаційно-просвітницьких заходів, фасилітаційних сесій, тренінгів, семінарів, конференцій, форумів тощо;
 • дослідження наукових засад формування регіональної політики та просторового розвитку, в тому числі з питань:
  • енергоефективних проблем та перспектив раціонального використання природно-ресурсного потенціалу регіонів України, сталого розвитку окремих її територій;
  • фінансових ресурсів регіонів та проблем їх інноваційно-інвестиційного забезпечення;
  • стан регіональної соціальної політики, демографічні проблеми регіонів, регулювання міграційних процесів;
  • перспективи розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва та підвищення конкурентоспроможності прикордонних територій.