НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІННОВАТИКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІННОВАТИКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІННОВАТИКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІННОВАТИКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА ТРЕНІНГІВ

Навчально-науковий центр інноваційного розвитку та тренінгів  зосереджує свою діяльність на координації освітньо-наукової інноваційної діяльності підрозділів  Західноукраїнського національного університету; на розвиток університету як інноваційного хабу спрямованого на акселерацію інноваційних проєктів та подальше їх впровадження в економіку.

Центр сприяє перетворенню університету на сучасний європейський інноваційно-виробничий та науково-навчальний комплекс, який спрямований на пошуки нових знань і технологій та визначення можливих інструментів їх практичного застосування.

Метою діяльності центру інноваційного розвитку та тренінгів є сприяння інноваційному розвитку регіону, об’єднаних територіальних громад та місцевого бізнесу; залучення інвестицій у реалізацію інноваційних проєктів шляхом співпраці з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, неурядовими організаціями, державними і приватними підприємствами, грантодавцями; використання інноваційних освітніх технологій в навчальному процесі та наукових дослідженнях регіонального розвитку.

Основні напрями діяльності центру:

 • консалтинг з підвищення ефективності діяльності;
 • аутсорсинг послуг для організацій, установ та підприємств;
 • проведення та організація тренінгів, майстер-класів, воркшопів, вебінарів;
 • підготовка проєктних пропозицій для отримання грантів;
 • моніторинг тенденцій розвитку регіону, галузей;
 • розробка проєктів сталого регіонального розвитку;
 • визначення основних напрямків смарт-спеціалізації регіону.

У центрі інноваційного розвитку та тренінгів надаються послуги у сферах:

 • підтримка малого і середнього бізнесу (організація підприємницької діяльності; розробка бізнес-планів; консалтинг малого і середнього підприємництва, аутсорсинг бізнес-послуг);
 • маркетинг (розробка маркетингової стратегії; проведення тренінгів з організації інтернет-маркетингу, маркетингу послуг, креативного маркетингу; управління продажами; маркетингові дослідження з використанням нейрообладнання, аудит сайтів і сторінок соціальних мереж; копірайтинг);
 • управління персоналом (пошук і підбір персоналу; формування персоналу; оцінка персоналу; навчання персоналу; мотивація і розвиток персоналу);
 • навчання і розвиток  особистих та професійних компетенцій (технології побудови професійної кар’єри; підготовка резюме, мотиваційного листа і портфоліо; сучасні технології онлайн- та офлайн-навчання; організація проєктної діяльності; управління проєктними командами);
 • підготовка документів державного планування, паспортів і проєктів за напрямами: розробка стратегій розвитку та програм соціально-економічного розвитку громади; розробка проєктів інноваційного, сталого та SMART розвитку регіону (району, об’єднаної територіальної громади, населеного пункту); планування соціально-економічного розвитку регіону і розробка програм соціально-економічного розвитку (району, об’єднаної територіальної громади, населеного пункту); формування сприятливого інвестиційного клімату в регіоні (супровід інвестпроєктів);
 • енергоефективність та енергозбереження (енергоаудит будівель, впровадження енергоефективних та екологічно ощадливих технологій, розробка проєктів впровадження смарт- і грід-технологій в енергетичному секторі, проведення енергоаудиту, організація енергосервісу);
 • охорона довкілля та управління відходами (екологічна оцінка стратегій розвитку підприємств; розробка екологічних програм і екологічного паспорту (району, об’єднаної територіальної громади, населеного пункту); проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування та оцінки впливу на довкілля; розроблення схем санітарного очищення населених пунктів, розробка місцевих і регіональних програм поводження з твердими побутовими відходами і планів управління відходами);
 • туризм (стратегування регіонального розвитку туристичної галузі і сфери гостинності, розробка місцевих програм розвитку туризму, створення туристичних кластерів, розвиток мережі туристичних шляхів, розробка комплексного туристичного продукту, професійна підготовка і підвищення кваліфікації фахівців туристичного обслуговування і туристичного супроводу).

У центрі інноваційного розвитку та тренінгів організовують і проводять тренінги, майстер-класи, вебінари, спрямовані на особистісне зростання та формування професійних навичок. Навчальні курси проводять сертифіковані тренери, фахівці-практики із використанням мультимедійного обладнання (мультиборд, інтерактивна дошка, мультимедіапроектор). Навчальні програми адаптовують і розробляють відповідно до запитів слухачів.

Освітні послуги надаються в онлайн- та офлайн-формах, із використанням інноваційних технологій навчання (коучинг, фасилітація, тренінг; метафоричні та трансформаційні ігри; мотиваційне інтерв’ю; вебінар; проєктне навчання; індивідуальні консультації; кейс-навчання; нетворкінг; семінари; майстер-класи та ін.). Умови співпраці: договірні.

ПЕРСОНАЛ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ЦЕНТРУ

Борисяк Олена Володимирівна

Посада: директор навчально-наукового центру 
Вчене звання: доктор економічних наук
Науковий ступінь: -
E-mail: o.borysiak@wunu.edu.ua

Собецька Наталія Володимирівна

Посада: спеціаліст 1 категорії
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Шумліч Ольга Володимирівна

Посада: спеціаліст 1-ї категорії
Вчене звання: -
Науковий ступінь: -
E-mail: o.shumlich@wunu.edu.ua

Шок Катерина Петрівна

Посада: лаборант
Вчене звання: -
Науковий ступінь: -