НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІННОВАТИКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІННОВАТИКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІННОВАТИКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІННОВАТИКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

ПАРТНЕРСТВО ТА РОЗВИТОК

Міжнародне співробітництво було і залишається одним із пріоритетів розвитку Навчально-наукового інституту інноватики, природокористування та інфраструктури, є невід’ємною складовою життя університету та розвивається в рамках єдиного процесу інтеграції вищої школи України у світову систему вищої освіти.

Основні напрямки міжнародної діяльності ННІІПІ:

  • участь у міжнародних грантових програмах, конференціях, семінарах, симпозіумах;
  • взаємодія з зарубіжними партнерами, міжнародними організаціями;
  • організація закордонних відряджень з метою підвищення кваліфікації викладачів, студентів, аспірантів і працівників університету.

Міжнародні зв'язки

ННІІПІ реалізує міжнародну співпрацю з Державним університетом ім. Шимона Шимоновича в Замості, Аграрним університетом ім. Гуго Коллонтая у Кракові (Республіка Польща), Державним університетом ім. Марії Кюрі-Склодовської (Польща); Економічним університетом м. Познань (Польща); University of Portsmouth (Велика Британія); Nishinippon Institute of Technology (Японія); Mykolas Romeris University; Vilnius (Литва); Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile (Польща); Batumi Shota Rustaveli State University (Грузія); University of National and World Economy (Болгарія); Greenwich University (Пакистан); University of Mostaganem (Алжир), у яких студенти мають можливість проходити семестрове навчання та стажування.

Розширення географії міжнародних зв’язків, прагнення закордонних інститутів до співробітництва із ЗУНУ та участь нашого університету в роботі міжнародних організацій свідчать про його визнання та зростаючий авторитет на міжнародній арені.